Ochronna patyna

 • Naturalna odporność na korozję

  W dzisiejszych czasach nie trzeba już udowadniać odporności cynku na korozję, tym bardziej, że w Europie mnożą się przykłady ponad stuletnich pokryć cynkowych. Dzięki badaniom naukowym i posiadanej wiedzy znamy dokładnie przyczyny tej niezwykle dużej trwałości. Metaliczna powierzchnia cynku ulega reakcji chemicznej podczas kontaktu ze składnikami atmosfery (tlenem, dwutlenkiem węgla, wodą) i tworzy cienką, powierzchniową warstwę pasywacji, zwaną potocznie patyną. Raz prawidłowo wytworzona patyna, skutecznie hamuje dalsze reakcje cynku, zapobiegając niekorzystnemu zjawisku zwanemu korozją.
 • Patyna: zabezpieczenie w dwóch etapach.

  Czas tworzenia się patyny o jasnoszarym odcieniu w zależności od warunków atmosferycznych, miejsca, ekspozycji w stosunku do promieni słonecznych, wiatrów, opadów oraz w zależności od agresywności atmosfery, trwa od sześciu miesięcy do dwóch lat. Prawidłowy proces patynacji składa się z dwóch etapów:
  - Powstaje gęsta powłoka, nierozpuszczalna w wodzie, złożona z kryształków zasadowego wodorotlenku cynkowego. Warstwa ta, hamując reakcję cynku z tlenem zawartym w powietrzu, całkowicie zabezpiecza cynk przed korozją.
  - Powstaje porowata warstwa o zmieniającej się w czasie grubości, składająca się z węglanu cynkowego. Mimo, że ma ona mniejsze znaczenie, to jej rola jest także pożyteczna, gdyż neutralizuje „kwaśne deszcze” i zanieczyszczone wody opadowe.
 • Nieprzeciętna trwałość

  Przy początkowej grubości blachy rzędu 0,7 mm i średniej prędkości patynacji 1 µm/rok, można łatwo wyliczyć, że trwałość cynku walcowanego przekracza 100 lat. Jest ona jednak bezpośrednio zależna od środowiska atmosferycznego; i tak w środowisku wiejskim średnia trwałość cynkowego pokrycia zawiera się między 90 a 100 lat. W klimacie morskim, w pobliżu wybrzeży, jego trwałość wynosi około 40 do 70 lat. W środowisku mocno uprzemysłowionym wynosi ona około 50 lat. Znaczący wpływ na trwałość pokrycia ma zawartość SO2 w powietrzu. Konieczność redukcji emisji tego związku jak i innych zanieczyszczeń, narzucona przez ustawodawstwa wielu krajów europejskich, pozwoliła i pozwoli w przyszłości na znaczne zmniejszenie istniejącej różnicy pomiędzy środowiskami wiejskimi i przemysłowymi a tym samym zwiększy trwałość pokryć cynkowych.
  altalt

przekrój (vue en coupe)