Produkcja w fabrykach VMZINC

VMZINC posiada dwie walcownie we Francji oraz zakłady produkcyjne w Belgii, Francji, Niemczech, Portugalii, Szwajcarii i na Słowacji.

Czterostopniowy proces produkcji:

Cynk jest naturalnym pierwiastkiem metalicznym, którego rudy występują w dużej ilości w skorupie ziemskiej.

Rudę przekształca się w tlenek cynku w procesie prażenia, a następnie kalcynowany cynk w procesie ługowania przetwarza się w roztwór siarczanu cynku. Uzyskany roztwór poddaje się elektrolizie, otrzymując metaliczny cynk o 99,995% czystości, który następnie trafia do dwóch walcowni VMZINC – jednej znajdującej się w Auby w północnej Francji i drugiej w Viviez w południowo-wschodniej Francji.
 

 1. Tworzenie stopu

  W pierwszym etapie osadzony podczas elektrolizy na katodach czysty metal, roztapia się z dodatkiem kontrolowanych ilości miedzi i tytanu, w kolejnych piecach indukcyjnych do powstania płynnego stopu.

 2. Odlewanie

  Płynny metal jest następnie dostarczany do urządzenia do odlewania ciągłego, w celu skrzepnięcia w postaci tzw. gąski, czyli długiego bloku o grubości około 12 mm i szerokości około metra. Kontrolowane schłodzenie wewnątrz urządzenia pozwala uzyskać czystą, jednorodną i krystaliczną strukturę.

 3. Walcowanie

  Aby uzyskać pożądaną grubość gąska jest walcowana od trzech do pięciu razy. Pożądane parametry mechaniczne i wymiary uzyskuje się dzięki ścisłemu monitorowaniu i regulowaniu temperatury, prędkości walcowania oraz stopnia redukcji.

 4. Cięcie na arkusze i zwoje

  Jeden z ostatnich etapów polega na cięciu w wykańczalniach walcowanego cynku na arkusze blachy lub zwoje o wymaganej wadze, szerokości i grubości.

  alt

alt

Przetwarzanie

Wytworzone w ten sposób arkusze i zwoje są następnie wykorzystywane przez dekarzy i blacharzy w warsztatach lub bezpośrednio na budowie. Produkuje się z nich także gotowe wyroby VMZINC (systemy pokryć dachowych i elewacyjnych, akcesoria wykończeniowe, systemy odprowadzania wód deszczowych) oraz udostępnia zakładom partnerskim.