single lock standing seam

Profil sinus


System paneli o profilu sinusoidalnym z blachy VMZINC®, montowany na wtórnym szkielecie drewnianym lub metalowym.
 

alt

 

Wygląd powierzchni: QUARTZ-ZINC / ANTHRA-ZINC / PIGMENTO

 
Grubość 0,80 lub 1 mm
Długość 1,80 do 6 m w zależności od warun­ków klimatycznych
Wymiary 18/76 25/115 43/180
Długość fali 76 mm 115 mm 180 mm
Głębokość fali 18 mm 25 mm 43 mm
Szerokość użytkowa 836 mm 805 mm 720 mm
Ciężar: 0,80 mm 6,9 kg/m2 7,2 kg/m2 7,6 kg/m2
Ciężar: 1,00 mm 8,7 kg/m2 9 kg/m2 9,5 kg/m2
 

alt

 
Simplicité de pose Nieskomplikowany, prosty montaż.
Discrete Estetyczna regularność w postaci fal.
Technicité Możliwość układania w kierunku poziomym lub pionowym.
 

Typ budynku

  • Nowo projektowany
  • Modernizowany

Wytyczne montażu

  • System przeznaczony jest do pokryć płaskich ścian pionowych.
  • Układanie jest dozwolone w kierunku poziomym lub pionowym na konstrukcji szkieletowej.

Zakres spadku

  • 90°

Podkonstrukcja

  • Minimalna szerokość podpory drewnianej – 60 mm (wykonanej z drewna kompatybilnego z cynkiem).
  • Minimalna szerokość podpory metalowej – 50 mm, grubość profilu 1,5 mm.

Warunki klimatyczne

  • Można stosować na terenie całego kraju.
  • W zależności od stref klimatycznych należy wziąć pod uwagę wskazówki zawarte w poradniku użytkownika.

Warunki szczególne

  • Powierzchnie wlotów i wylotów powietrza do warstwy wentylacyjnej zgod­nie z obliczeniami wynikającymi z obowiązujących norm.
 

Poglądowy skrócony opis montażu

Panele systemu profil Sinus mogą być układane poziomo lub pionowo. Wybór kierunku układania ma wpływ na estetykę pokrycia oraz na rozwiązania techniczne dotyczące obróbek. Wszystkie wymiary i rozwiązania muszą byś wcześniej wyliczone, określone i uwzględnione w zamówieniu.

 

alt

 
1 Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować odpowiednią podkonstrukcję.
2 Elementy systemu mocujemy do podkonstrukcji za pomocą śrub samogwintujących ze stali nierdzewnej (możliwość dostawy przez VMZINC®).
3 Zalecany kierunek montażu od lewej do prawej dla układu pionowego oraz z prawej do lewej dla układu poziomego.
 

W przypadku niestandardowych rozwiazan lub warunków stosowania pokrycia prosimy o kontakt z biurem VMZINC.3