single lock standing seam

Interlocking panel


System elewacyjny składający się z gotowych paneli mocowa­nych na szkielecie drewnianym lub metalowym.
 

alt

 

Wygląd powierzchni: QUARTZ-ZINC / ANTHRA-ZINC / PIGMENTO

 
Grubość 1 mm
Szerokość paneli 200 mm 250 mm 300 mm
Ciężar(*) kg/m2 11,18 kg 10,40 kg 9,85 kg
Długość paneli 0,5 m ≤ L ≤ 6 m
Szerokość łączenia 10 lub 20 mm
Głębokość profilu 24 mm

(*) Ciężar systemu na m2 nie uwzględnia ciężaru podkonstrukcji

 

alt

Akcesoria dostarczane przez VMZINC®

System zawiera szeroką gamę akcesoriów wykończeniowych m. in.:

 • narożniki zewnętrzne i wewnętrzne
 • obróbki krawędziowe, cokoły
 • elementy obramowań otworów okiennych i drzwiowych
 • gotowe obróbki otworów okiennych i drzwiowych
 
Simplicité de pose Łączenie z wpustem bez widocznych mocowań.
Discrete Szeroka gama gotowych akcesoriów wykończeniowych.
Technicité Możliwość montażu w układzie poziomym lub pionowym.
Innovation Zakres szerokości łączeń: 10 lub 20 mm.
 

Typ budynku

 • Nowo projektowany
 • Modernizowany

Wytyczne montażu

 • Montaż systemu na ścianach pionowych.
 • Panele mogą być montowane w układzie pionowym lub poziomym na odpowiednio wykonanej podkonstrukcji.

Zakres spadku

 • 90°

Wentylacja

 • Montaż na drewnianej lub metalowej podkonstrukcji, z zastosowaniem wentylacyjnej pustki powietrznej pomiędzy warstwą izolacji termicznej a panelami. Minimalna szerokość pustki powietrznej dla paneli w ukladzie pionowym – 10 mm, dla ukladu poziomego – 20 mm.

Warunki klimatyczne

 • Można stosować na terenie całego kraju. W zależności od stref klimatycznych należy wziąć pod uwagę wskazówki zawarte w poradniku użytkownika.

Warunki szczególne

 • Układanie od strony dolnej (na płaszczyznach „spodnich”, np. spód balkonu, wykusza) zgodnie z zaleceniami VMZINC®.
 • Powierzchnie wlotów i wylotów powietrza do warstwy wentylacyjnej zgod­nie z obliczeniami wynikającymi z obowiązujących norm.Panele Interlocking panel mogą być układane poziomo lub pionowo. Wybór kierunku układania ma wpływ na estetykę pokrycia oraz na rozwiązania techniczne dotyczące obróbek. Wszystkie wymiary i rozwiązania muszą byś wcześniej wyliczone, określone i uwzględnione w zamówieniu. Panele są montowane na podkonstrukcji metalowej lub drewnianej z uwzględnieniem ciągłej pustki wentylacyjnej o szerokości minimum 20 mm.

 

alt

Montaż w układzie poziomym:

1 Panele są montowane na elewacji w kierunku góra-dół w poziomych rzędach z uwzględnieniem wcześniej wyliczonego odstępu/łączenia.
2 Do montażu należy stosować fabryczne klipsy ze stali nierdzewnej dostarczane razem z panelami przytwierdzane do podkonstrukcji za pomocą śrub samogwintujących.
3 Po zainstalowaniu pierwszego rzędu paneli kolejne panele są wsuwane w odpowiednio uformowaną krawędź górnych paneli i mocowane do podkonstrukcji za pomocą klipsów.
 

Montaż w układzie pionowym:

W pionowym układzie panele są układane z dołu do góry z uwzględnieniem wcześniej określonego kierunku poziomego. Zazwyczaj układanie paneli rozpoczyna się od jednego z narożników budynku.
 

W przypadku niestandardowych rozwiązań lub warunków stosowania pokrycia prosimy o kontakt z biurem VMZINC.3