single lock standing seam

Flat lock panel


System fasadowy z gotowych paneli układanych na drewnianym podłożu.

 

alt

 

Wygląd powierzchni: QUARTZ-ZINC / ANTHRA-ZINC / PIGMENTO

 
Grubość 0,80 mm
Szerokość paneli 375 mm
Ciężar(*) kg/m2 8 kg/m²
Długość od 500 do 4000
Szerokość łączenia 13 mm

(*) Ciężar systemu na m2 bez elementów konstrukcji szkieletowej

 

alt

 
Simplicité de pose Nieskomplikowane mocowanie za pomocą klipsów
Discrete Estetyczny i elegancki wygląd
Technicité Możliwość układania w kierunku poziomym lub pionowym
 

Typ budynku

  • Nowo projektowany
  • Modernizowany

Dozwolone podłoża

  • System przeznaczony jest do stosowania na ścianach pionowych płaskich.
  • Montaż paneli jest dozwolony w układzie poziomym lub pionowym na szkie­lecie nieciągłym z litego drewna o pH > 4,5.
  • Podkonstrukcja nośna może być wykonana z elementów drewnianych lub stalowych ocynkowanych.

Zakres spadku

  • 90°

Typ elewacji

  • Układanie podłoża na podkonstrucji drewnianej lub metalowej, z uwzględnieniem min. 20 mm pustki wentylacyjnej między izolacją a podłożem. Wielkość pustki wentylacyjnej oraz powierzchnie wlotów i wylotów powietrza zgodna z obliczeniami wynikającymi z obowiązujących norm.

Warunki klimatyczne

  • Można stosować na terenie całego kraju. W zależności od stref klimatycznych należy wziąć pod uwagę wskazówki zawarte w poradniku użytkownika.

Warunki szczególne

  • Montaż na płaszczyznach „spodnich”, np. podcienie, zgodnie z zaleceniami VMZINC®.Panele Flatlock panel mogą być układane poziomo lub pionowo. Wybór kierunku układania ma wpływ na estetykę pokrycia oraz na rozwiązania techniczne dotyczące obróbek. Wszystkie wymiary i rozwiązania muszą być wcześniej wyliczone, określone i uwzględnione w zamówieniu. Panele są montowane na podłożu przymocowanym do podkonstrukcji metalowej lub drewnianej z uwzględnieniem ciągłej pustki wentylacyjnej o szerokości minimum 20 mm.

 

alt

 
1

Elementy systemu Flat lock panel są montowane w kierunku od dołu do góry zarówno w układzie pionowym jak i poziomym. Mocowanie dłuższej krawędzi panelu – za pomocą klipsów ze stali galwanizowanej o szerokości 6 cm. Mocowanie krótszej krawędzi panelu – za pomocą klipsów ze stali galwanizowanej o szerokości 23 cm.

2

Po zainstalowaniu pierwszego rzędu paneli kolejne górne panele są wsuwane w odpowiednio uformowaną krawędź dolnych paneli i mocowane do podłoża za pomocą metalowych klipsów.

3

Zalecany kierunek montażu od lewej do prawej dla układu pionowego oraz od prawej do lewej przy układzie poziomym.

 

W przypadku niestandardowych rozwiązań lub warunków stosowania pokrycia prosimy o kontakt z biurem VMZINC.3