Composite

Composite

Composite jest wielowarstwowym panelem, składającym się z dwóch zewnętrznych warstw cynku o grubości 0,5 mm, klejonych termicznie do ognioodpornego rdzenia z polietylenu z dodatkami mineralnymi. Produkowany jest na bazie zatwierdzonej technologii ALCOA Architecture Products.

 

Poprzez połączenie jakości, estetyki oraz trwałości VMZINC® ze sztywnością i płaskością kompozytu, produkt Composite oferuje niespotykane możliwości architektoniczne przy tworzeniu elewacji.
 

Charakterystyka paneli
Maksymalna szerokość 1000 mm (*)
Standardowa długość 2000 mm – 3000 – 4000 mm
Długość na zamówienie aż do 6000 mm
Wygląd powierzchni QUARTZ-ZINC i ANTHRA-ZINC
Grubość cynku 0.5 mm
Rdzeń Polietylen z dodatkami mineralnymi (FR) (Fire Retardancy)
Grubość całkowita 4 mm
Moment bezwładności 0.39 cm 4/m
Gęstość kompozytu 12 kg/m2
Współczynnik rozszerzalności 2.2 mm przy 100°C

(*) 1250 mm na zamówienie przy grubości cynku 0,70 mm wyłącznie w przypadku QUARTZ-ZINC®

Wygląd powierzchni: QUARTZ-ZINC® i ANTHRA-ZINC®.

 
Technicité Wyjątkowa płaskość i sztywność ,
Technicité Duże wymiary,
Discrete Wysoka stabilność rozmiarów,
Discrete Rozwiązanie nadające się do złożonych form dzięki możliwości formowania i gięcia,
Discrete Estetyka QUARTZ-ZINC® i ANTHRA-ZINC®.
Elewacja wentylowana
Panele Composite montowane są na szkielecie nośnym, tworząc elewacje wentylowane, będące trwałym rozwiązaniem pozytywnie wpływającym na funkcjonowanie budynku. Mogą być one montowane jako panele nitowane, przykręcane lub też w systemie kasetonowym.

Ściany kurtynowe
Przy projektowaniu należy skontaktować się z producentem ścian kurtynowych.

Kwalifikacje firm
Firma montażowa powinna posiadać doświadczenie w zakresie wykonywania elewacji oraz montażu paneli kompozytowych. Firma powinna sprawdzić, czy sposób wykorzystania systemu jest zgodny z regułami sztuki budowlanej.

Zalecenia dotyczące składowania
Płyty Composite należy składować na oryginalnych paletach, na podłożu pozbawionym wilgoci, w zadaszonych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. W momencie dostawy zewnętrzna strona płyty pokryta jest folią zabezpieczającą powierzchnię podczas montażu. Folię ochronną należy całkowicie usunąć najpóźniej w ciągu 90 dni od momentu ułożenia paneli.

Wentylacja
Wentylacja tylnej części paneli powinna być zapewniona przez wolną przestrzeń o grubości co najmniej 2 cm, znajdującą się pomiędzy warstwą izolacyjną a płytą Composite, lub pomiędzy ścianą a płytami. Wlot powietrza do szczeliny powietrznej zapewnia perforowany profil cokołu oraz osłona profilu dylatacyjnego.

Konstrukcja nośna
Mocowanie na konstrukcji płaskiej i pionowej, na elewacji otynkowanej lub betonowej, do stosowania zarówno w nowych konstrukcjach, jak i podczas renowacji. Zapewnienie szczelności powietrznej spoczywa na ścianie nośnej.
 

System montowany za pomocą nitów lub wkrętów :

 
1

System pokrycia elewacji z montowanych za pomocą wkrętów lub nitów kasetonów Composite w formie płaskich płyt, mocowanych na szkielecie nośnym z profili aluminiowych. Elementy te są przymocowane do konstrukcji za pomocą regulowanych zaczepów kątowych.

2

Często stosowana jest dodatkowa izolacja między budynkiem a pokryciem: w takim przypadku wentylacja izolacji zapewniona jest przez 2-centymetrową przestrzeń powietrza, tworzącą się pomiędzy warstwą izolacji a tylną częścią kasetonu.

3

Należy uwzględnić dylatację panelu w miejscu jego mocowania oraz w wolnych miejscach pozostawionych między elementami. Ponadto szerokość spoiny wgłębnej pomiędzy dwoma panelami musi być proporcjonalna do spodziewanej dylatacji.

Kasetony

System kasetonów Composite to pokrycie elewacji z wykorzystaniem paneli Composite w formie kasetonów, mocowanych na szkielecie nośnym z profili aluminiowych.

Elementy te są przymocowane do konstrukcji za pomocą regulowanych zaczepów kątowych. W przypadku stosowania na ścianie budynku izolacji termicznej, pomiędzy warstwą izolacji a panelami należy zaprojektować 2 centymetrową przestrzeń wentylacyjną.

Możliwe są dwie opcje montażu: Pionowe mocowanie kasetonów oraz poziome mocowanie kasetonów

Kaseton Pionowy:

Prowadnica wsuwana jest w pionową szynę systemu szkieletowego. Wkręt samogwintujący HC8-TL umiejscowiony w prowadnicy pozwala na wstępne ustawienie osi podczas etapu łączenia kasetonów, a tym samym na precyzyjną regulację w celu poprawienia wyrównania połączeń między elementami. Przebicie elementu wkrętem umożliwi również zablokowanie prowadnicy. System umożliwia demontaż pojedynczych kasetonów i wykonanie łączeń między kasetonami w zakresie od 10 do 20 mm.

 

Kaseton Poziomy:

Szyny mocujące mocowane są metodą nitowania w warsztacie, bezpośrednio na kasetonach. Układanie kasetonów odbywa się z dołu do góry. Kasetony w kolejnym rzędzie montowane są dopiero, gdy górna szyna mocująca zostanie zamontowana w miejscu łączenia. Pierwszy rząd kasetonów montowany jest na początkowej szynie mocującej

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt VMZINC.


3