Zabezpieczenie podczas montażu i prac konserwacyjnych

Przed montażem pokrycia z elementów VMZINC®

 

Wykonawca powinien upewnić się, że:

 

  • konstrukcja jest sucha, czysta i pozbawiona jakichkolwiek śmieci i odpadków (gwoździe, liście, rośliny itp.),
  • gwoździe są całkowicie wbite w elementy więźby i ich zetknięcie się z blachą VMZINC® jest niemożliwe,
  • gwoździe są całkowicie wbite w drewniane podłoże i ich zetknięcie się z blachą VMZINC® jest niemożliwe,
  • konstrukcja przeznaczona do krycia jest zgodna ze specyfikacją (płaskość powierzchni, kompatybilność materiałów itp.).

 

Transport i składowanie profilowanych elementów blachy VMZINC®

 

 

Elementy VMZINC® należy transportować i składować w suchym miejscu o stałej temperaturze, aby zapobiec powstawaniu białej rdzy.

 

Biała rdza powstaje na powierzchni tytan-cynku, który styka się z wilgocią bez dostępu dwutlenku węgla. W takiej sytuacji naturalna patyna ochronna nie może się uformować a na powierzchni pojawia się biała substancja – tlenek cynku.

W odróżnieniu od warstwy patyny nie zapewnia on żadnej ochrony i pozostawia nieestetyczne, niezmywalne ślady na powierzchni blachy. W związku z tym nie zalecamy montażu paneli zaatakowanych przez białą rdzę.

 

Poruszanie się po VMZINC® podczas i po zakończeniu montażu dachu

 

Z zasady należy unikać poruszania się po elementach VMZINC®, które już zamontowano, nawet jeśli są zabezpieczone folią. Szary blachy powinny być łączone sukcesywnie w miarę ich układania. Pozwala to uniknąć zbędnego poruszania się po panelach już ułożonych.

Jeżeli jednak przejście po cynku okaże się konieczne, zaleca się poruszanie się po nim po drabinach o specjalnej konstrukcji i w obuwiu antypoślizgowym. Blachy naturalne VMZINC®, podwójnie lakierowane VMZINC® i wstępnie patynowane VMZINC® są bardzo śliskie, niezależnie od tego, czy są pokryte folią, czy nie, zwłaszcza wtedy, gdy są mokre.

W każdym przypadku należy przestrzegać norm obowiązujących na budowach i dopilnować – jako minimum – stosowania pasów bezpieczeństwa.

Przymocowane elementy z blachy tytanowo-cynkowej VMZINC® należy zabezpieczyć na czas trwania innych zewnętrznych robót wykończeniowych (np. montażu paneli elewacyjnych, spoinowania muru ceglanego, wykonywanie obrzutki tynkarskiej itp.). Zabezpieczenie to musi jednak umożliwić skuteczne wentylowanie górnej powierzchni blachy VMZINC®.

 

Brud

 

Jeżeli w procesie montażu na cynku nagromadzi się brud, należy go delikatnie usunąć za pomocą czystej/suchej tkaniny. Nie wolno dopuścić, aby osoba wykonująca prace czyszczące używała w tym celu środków czyszczących lub mocno pocierała zabrudzone miejsca. Należy pamiętać, że patyna ma właściwości samonaprawiające. Z upływem czasu brud zostanie zmyty przez deszcz.

 

Tłuste zabrudzenia i resztki smaru

 

Ślady smaru lub tłuste zabrudzenia należy delikatnie usunąć przy użyciu acetonu. Aceton jest substancją lotną. Należy zawsze poczekać z czyszczeniem na dobrą pogodę, ponieważ panele cynkowe muszą być całkowicie suche; nie należy jednak czekać do lata, ponieważ nie powinno się używać acetonu w czasie upałów. Wyczyścić cały panel bardzo czystą bawełnianą szmatką – nie porysować cynku.

 

Rysy

 

Jeżeli w trakcie montażu dojdzie do powstania rysy, należy pamiętać o tym, że dzięki samonaprawiającym właściwościom patyny skutki zarysowania z upływem czasu zostaną zredukowane do minimum. Jeżeli zarysowanie jest szczególnie głębokie lub szerokie, może być konieczna wymiana panela. Ewentualne mniejsze zadrapania samoczynnie pokryją się naturalną patyną.

 

Ślady palców

 

Ślady palców są szczególnie widoczne na panelach elewacyjnych. Dzięki „samonaprawiającym” właściwościom cynku, ślady te znikną z upływem czasu. Aby móc szybciej uzyskać ten efekt, należy użyć oleju mineralnego, dostępnego w VMZINC Polska. Niektóre oleje mineralne mogą wchodzić w szkodliwe reakcje z cynkiem, należy więc dopilnować, aby stosować tylko olej zgodny z zaleceniami VMZINC®.

 

Osady soli

 

W pewnych rejonach kraju, np: pas wybrzeża, w szczeliny pomiędzy blachami może dostać się nasycona solą woda, która po odparowaniu pozostawi biały osad. Zwykle do całkowitego lub częściowego spłukania tych pozostałości wystarczy sam deszcz. W sytuacji długotrwałego braku opadów zalecamy po prostu umycie pokrycia cynkowego ciepłą wodą. Soli może nagromadzić się tyle, że samą wodą nie da się jej usunąć. Należy jednak pamiętać, że same osady soli nie zagrażają integralności materiału i nie powodują korozji.

 

Różnice w zabarwieniu

 

Cynk jest materiałem naturalnym. Nieznaczne różnice w kolorze między poszczególnymi panelami są naturalne i można się ich spodziewać we wczesnej fazie po zrealizowaniu projektu. Wraz z upływem czasu różnice ulegną zniwelowaniu do minimum, na skutek trwającego nieprzerwanie procesu patynowania i wygładzającego działania powstałej ochronnej warstwy. Z czasem kolor paneli będzie się stawał coraz bardziej jednolity, aż do całkowitego zrównania. Aby mieć gwarancję jednolitego wykończenia, zalecamy, aby w każdym nowym projekcie formować i montować elementy pochodzące z tej samej dostawy.

 

Folia ochronna

 

Większość wyrobów z VMZINC® jest dostarczanych z folią ochronną. Aby uniknąć zarysowania podczas montażu, należy montować elementy blach z nienaruszoną, oryginalną folią. Natomiast po montażu należy folię szybko usunąć, ponieważ nie jest odporna na promieniowanie UV i na metalu mogą pozostać resztki kleju. VM BUILDING SOLUTIONS zaleca, aby folię tę usunąć nie później niż po 4 tygodniach od montażu, sukcesywnie z całej powierzchni.

 

Płaskość powierzchni

 

Jedną z wyróżniających właściwości cynku jest jego podatność na formowanie. Swoista miękkość tego materiału i jego plastyczność pozwala nadać mu w zasadzie każdy kształt. Cynk może ulegać, zwłaszcza przy małej grubości, nieznacznemu pofalowaniu. W określonych porach dnia może być to bardziej widoczne, zależnie od kąta pod jakim promienie słoneczne padają na okładzinę elewacyjną lub dach. To nieodłączna cecha cynku, częściowo decydująca o estetycznych walorach tego stosowanego od stuleci materiału.