Usługi

W trosce o dobre kontakty z naszymi partnerami i klientami, VMZINC oferuje szeroki zakres usług, zapewniając odpowiednią pomoc najlepszych fachowców na każdym etapie realizacji projektów. Usługi te stanowią integralną część oferty VMZINC.


Nasi architekci, technicy i dekarze są gotowi udzielić wszelkiej pomocy, proponując rozwiązania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom naszych partnerów, jednocześnie przestrzegając obowiązujących reguł sztuki budowlanej.

  • Pomoc przy projektowaniu
  • Wsparcie techniczne na budowie
  • Pro-zinc doskonalenie umiejętności dekarskich
  alt