Walcowany cynk to małe zużycie energii

Ilość energii potrzebnej do wyprodukowania cynku z rudy okazuje się niska, gdy ją porównać z ilością energii pochłanianej przy produkcji innych metali nieżelaznych stosowanych w budownictwie (aluminium, miedź, stal nierdzewna). Odpowiednio mniejsza jest również emisja CO2 i innych gazów cieplarnianych.


Ponadto znacząco mniej energii wymaga odzysk cynku z surowców wtórnych niż jego wytwarzanie z rudy.


Co więcej, energia potrzebna do obróbki metalicznego cynku w postać walcowaną dla celów budowlanych (2 MJ/kg) jest niższa niż w przypadku innych metali.

alt

Rozwój badań nad recyklingiem cynku umożliwi w bliskiej przyszłości zastąpienie stale rosnących ilości rudy cynkowej cynkiem pochodzącym z odzysku. Spowoduje to dalszy spadek zużycia energii.