Walcowany cynk podlega recyklingowi

Potencjalnie cynk w stu procentach nadaje się do ponownego wykorzystania. W Europie recyklingowi poddaje się 95% walcowanego cynku. Za sukces recyklingu walcowanego cynku odpowiada bardzo dobrze zorganizowany rynek odzysku:

alt


Łatwość demontażu

Wyroby budowlane z walcowanego cynku na koniec swojego cyklu eksploatacyjnego były tradycyjnie odzyskiwane przez dekarzy i hydraulików. Stary cynk jest zwykle pozyskiwany podczas prac renowacyjnych, takich jak wymiana rynien lub całego dachu, rzadziej podczas rozbiórki starych budynków. Biorąc pod uwagę ilość walcowanego cynku stosowanego w zachodnioeuropejskim budownictwie, szacuje się, że zasoby starego cynku przekraczają 100 000 ton rocznie. Znajduje się on głównie we Francji, Niemczech i krajach Beneluksu. Ze względu na wysoką cenę oraz szerokie i stabilne zastosowanie w Europie tego rodzaju złomu, jego roczne zasoby pozostaną na co najmniej obecnym poziomie nie krócej niż przez następną dekadę.Korzystna cena

Cena złomu cynkowego jest znacznie niższa niż cena czystych sztab cynkowych na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME).

Głównymi użytkownikami wyrobów ze starego walcowanego cynku są mieszczący się wyłącznie w Europie rafinatorzy wtórnego cynku oraz producenci mosiądzu i tlenku cynku. Mimo że 100% odzyskanego starego cynku, czyli 100% surowca, nadaje się do recyklingu, w praktyce obecnie odzyskuje się nieco ponad 95%.