Polityka środowiskowa

Jednostka Building Products wdraża politykę zrównoważonego rozwoju i cele środowiskowe we wszystkich swoich zakładach przemysłowych. Wszystkie jej zakłady przemysłowe posiadają certyfikat ISO 14001 od roku 2005.

Od roku 2009 Building Products wdraża również politykę środowiskową wyrobów, mającą na celu poprawienie bilansu środowiskowego i wkładu w zrównoważone budownictwo.