Cynk to produkt naturalny

Cynk jest składnikiem skorupy ziemskiej, w której występuje w ilości ok. 80 g/t(¹).

 

W wyniku procesów geochemicznych, w niektórych miejscach zawartość cynku jest szczególnie wysoka. Rudę eksploatuje się w miejscach, gdzie zawartość cynku przekracza 5%. Złoża cynku znajdują się głównie w Ameryce Południowej i Północnej, Australii, Azji i – w mniejszych ilościach – w Europie.


img 3


(1)"Zinc in the environment", IZA 1997