VMZ Composite

VMZ Composite

VMZ Composite jest wielowarstwowym panelem, składającym się z dwóch zewnętrznych warstw cynku o grubości 0,5 mm, klejonych termicznie do ognioodpornego rdzenia z polietylenu z dodatkami mineralnymi. Produkowany jest na bazie zatwierdzonej technologii ALCOA Architecture Products.

 

Poprzez połączenie jakości, estetyki oraz trwałości VMZINC® ze sztywnością i płaskością kompozytu, produkt VMZ Composite oferuje niespotykane możliwości architektoniczne przy tworzeniu elewacji.
 

Charakterystyka paneli
Maksymalna szerokość 1000 mm (*)
Standardowa długość 2000 mm – 3000 – 4000 mm
Długość na zamówienie aż do 6000 mm
Wygląd powierzchni QUARTZ-ZINC i ANTHRA-ZINC
Grubość cynku 0.5 mm
Rdzeń Polietylen z dodatkami mineralnymi (FR) (Fire Retardancy)
Grubość całkowita 4 mm
Moment bezwładności 0.39 cm 4/m
Gęstość kompozytu 12 kg/m2
Współczynnik rozszerzalności 2.2 mm przy 100°C

(*) 1250 mm na zamówienie przy grubości cynku 0,70 mm wyłącznie w przypadku QUARTZ-ZINC®

Wygląd powierzchni: QUARTZ-ZINC® i ANTHRA-ZINC®.

 
Technicité Wyjątkowa płaskość i sztywność ,
Technicité Duże wymiary,
Discrete Wysoka stabilność rozmiarów,
Discrete Rozwiązanie nadające się do złożonych form dzięki możliwości formowania i gięcia,
Discrete Estetyka QUARTZ-ZINC® i ANTHRA-ZINC®.
Elewacja wentylowana
Panele VMZ Composite montowane są na szkielecie nośnym, tworząc elewacje wentylowane, będące trwałym rozwiązaniem pozytywnie wpływającym na funkcjonowanie budynku. Mogą być one montowane jako panele nitowane, przykręcane lub też w systemie kasetonowym.

Ściany kurtynowe
Przy projektowaniu należy skontaktować się z producentem ścian kurtynowych.

Kwalifikacje firm
Firma montażowa powinna posiadać doświadczenie w zakresie wykonywania elewacji oraz montażu paneli kompozytowych. Firma powinna sprawdzić, czy sposób wykorzystania systemu jest zgodny z regułami sztuki budowlanej.

Zalecenia dotyczące składowania
Płyty VMZ Composite należy składować na oryginalnych paletach, na podłożu pozbawionym wilgoci, w zadaszonych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. W momencie dostawy zewnętrzna strona płyty pokryta jest folią zabezpieczającą powierzchnię podczas montażu. Folię ochronną należy całkowicie usunąć najpóźniej w ciągu 90 dni od momentu ułożenia paneli.

Wentylacja
Wentylacja tylnej części paneli powinna być zapewniona przez wolną przestrzeń o grubości co najmniej 2 cm, znajdującą się pomiędzy warstwą izolacyjną a płytą VMZ Composite, lub pomiędzy ścianą a płytami. Wlot powietrza do szczeliny powietrznej zapewnia perforowany profil cokołu oraz osłona profilu dylatacyjnego.

Konstrukcja nośna
Mocowanie na konstrukcji płaskiej i pionowej, na elewacji otynkowanej lub betonowej, do stosowania zarówno w nowych konstrukcjach, jak i podczas renowacji. Zapewnienie szczelności powietrznej spoczywa na ścianie nośnej.
 

System montowany za pomocą nitów lub wkrętów :

 
1

System pokrycia elewacji z montowanych za pomocą wkrętów lub nitów kasetonów VMZ Composite w formie płaskich płyt, mocowanych na szkielecie nośnym z profili aluminiowych. Elementy te są przymocowane do konstrukcji za pomocą regulowanych zaczepów kątowych.

2

Często stosowana jest dodatkowa izolacja między budynkiem a pokryciem: w takim przypadku wentylacja izolacji zapewniona jest przez 2-centymetrową przestrzeń powietrza, tworzącą się pomiędzy warstwą izolacji a tylną częścią kasetonu.

3

Należy uwzględnić dylatację panelu w miejscu jego mocowania oraz w wolnych miejscach pozostawionych między elementami. Ponadto szerokość spoiny wgłębnej pomiędzy dwoma panelami musi być proporcjonalna do spodziewanej dylatacji.

Kasetony

System kasetonów VMZ Composite to pokrycie elewacji z wykorzystaniem paneli VMZ Composite w formie kasetonów, mocowanych na szkielecie nośnym z profili aluminiowych.

Elementy te są przymocowane do konstrukcji za pomocą regulowanych zaczepów kątowych. W przypadku stosowania na ścianie budynku izolacji termicznej, pomiędzy warstwą izolacji a panelami należy zaprojektować 2 centymetrową przestrzeń wentylacyjną.

Możliwe są dwie opcje montażu: Pionowe mocowanie kasetonów oraz poziome mocowanie kasetonów

Kaseton Pionowy:

Prowadnica wsuwana jest w pionową szynę systemu szkieletowego. Wkręt samogwintujący HC8-TL umiejscowiony w prowadnicy pozwala na wstępne ustawienie osi podczas etapu łączenia kasetonów, a tym samym na precyzyjną regulację w celu poprawienia wyrównania połączeń między elementami. Przebicie elementu wkrętem umożliwi również zablokowanie prowadnicy. System umożliwia demontaż pojedynczych kasetonów i wykonanie łączeń między kasetonami w zakresie od 10 do 20 mm.

 

Kaseton Poziomy:

Szyny mocujące mocowane są metodą nitowania w warsztacie, bezpośrednio na kasetonach. Układanie kasetonów odbywa się z dołu do góry. Kasetony w kolejnym rzędzie montowane są dopiero, gdy górna szyna mocująca zostanie zamontowana w miejscu łączenia. Pierwszy rząd kasetonów montowany jest na początkowej szynie mocującej

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt VMZINC.


3